Tittelen for årets kongress er Fighting for a future for all. YS stat sin delegasjon består av leder for Parat stat, Pål N. Arnesen og nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen.

 

Allerede under kongressens åpning, ble den pågående streiken i helsesektoren i Norge omtalt.
– Vi støtter kollegaene våre i Norge i det som er en rettferdig streik. Vi håper de vinner frem med sine krav,  sa generalsekretær Jan Willem Goudriaan under åpningen av kongressen til EPSU.

Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen, sier det er store forskjeller mellom de ulike landene som deltar på kongressen.
– Jeg ser at vi i Norge har et godt og regulert arbeidsliv, i forhold til mange andre. Samtidig ser vi at privatisering av offentlige tjenester er en problemstilling som går igjen, og det synes å være bred enighet om at dette gir et dårligere tilbud til innbyggerne, sier hun.

 

Olsen sier erfaringene viser at privatisering av offentlige tjenester er ikke alltid er mer effektive eller kostnadsbesparende.
– Dette er diskusjoner jeg kjenner igjen også fra Norge, sier hun.