Alle mann til pumpene, 2019.jpg


Riktig utført håndhygiene er det beste tiltaket i kampen mot antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten. Den nasjonale markeringen av verdens håndhygienedag er derfor et viktig bidrag til bedre smittevern.

Årets markering retter spesiell oppmerksomhet mot viktigheten av å benytte nok hånddesinfeksjonsmiddel når du desinfiserer hendene, og å utføre håndhygiene til rett tid.  

Norske sykehus og en stor andel sykehjem og hjemmetjenesteområder deltar hvert år i markeringen. Et økende antall omsorgsboliger, tannlegekontor, legekontor og helsefaglige utdanningsinstitusjoner deltar også.

Artikkel hentet fra Folkehelseinstituttet

Les mer