Alle ansatte i Oslo kommune får 2,62 prosent eller minimum 12.000 kroner i lønnstillegg fra 1. mai.

Vi har fått et økonomisk resultat på linje med frontfagsoppgjøret, noe som er akseptabelt for våre medlemmer.

Det er YS Kommune som forhandler på vegne av Parats medlemmer i Oslo kommune. Lill-Åse Pedersen (ThsF) var Parats representant i YS Kommunes forhandlingsutvalg.

- Jeg er fornøyd med et oppgjør som ivaretar både lavtlønte og utdanningsgruppene slik at alle sikres reallønnsvekst, sier forhandlingsleder for YS kommune (YS-K) i Oslo, Elisabeth Rasmussen.

Vi er fornøyd med profilen
- Profilen på lønnstilleggene er helt i tråd med det YS-K i Oslo krevde

- De som er plassert fra og med lønnstrinn 32 får 2,62 prosent av total årslønn i lønnstillegg med virkning fra 1. mai 2019. De som er plassert under lønnstrinn 32 får et kronetillegg på kroner 12.000.

Lønnsoppgjøret i Oslo har en ramme på 3,2 prosent. Dette tilsvarer rammen i frontfaget, NHO-oppgjøret. Og det var også rammen i lønnsoppgjøret for øvrige kommuneansatte i KS-området.

Pensjon gjenstår
- Partene i Oslo er enige om å samarbeide om en pensjonsløsning tilpasset den nye offentlige tjenestepensjonen. Samtalene vil starte opp i juni.