Vi har fått et akseptabelt resultat som gir reallønnsvekst og lønnsløft for både fagarbeidere, fagarbeidere med tilleggsutdanning, høyskoleutdannede og ledere, som er det YS Kommune og Parat krevde i forhandlingene.

Kompetanse og vilje til videreutdanning må lønne seg. Dette oppgjøret viser tydelig at det lønner seg å ta utdanning. Det vil også prioriteres av Parat i kommende oppgjør Det er YS Kommune som forhandler på vegne av Parat-medlemmene i kommunene og fylkeskommunene.

I YS Kommunes forhandlingsutvalg er det Anne-Gro Årmo (leder i ThsF) og Bjørn Are Sæther (nestleder i regionavdelingen) som representerer Parat.

Her er noen av de sentrale punktene for Parats medlemmer

Generelt tillegg Alle ansatte i kapittel 4 får et generelt lønnstillegg fra 1. mai som tillegg på årslønn.
• Fagarbeidere får et sentralt tillegg på 12.000 kroner.
• Fagarbeidere med tilleggsutdanning får 13.000 kroner
• De som har treårig høyskoleutdanning får 14.000 kroner.
Økning i garantilønn
I tillegg er garantilønnsnivåene økt for alle stillingsgrupper i kapittel 4 med virkning fra 1. juli
• Fagarbeider med full ansiennitet får kr 430 000
• Fagarbeider med full ansiennitet og fagskole får 450 000
• For ansatte med 3-årig høyskoleutdannelse med full ansiennitet blir garantilønnsnivået 505 000.

Ekstra lønnstillegg for enkelte

For noen grupper, slik som eksempelvis fagarbeidere, fagarbeidere med fagskoleutdanning med 10 og 16 års ansiennitet, vil heving av garantilønnsnivåene kunne gi ekstra lønnsuttelling fra 1. juli 2019. Dette gjelder for dem som ikke har kommet opp på nytt garantilønnsnivå etter at de har fått det generelle tillegget. For dem vil oppgjøret gi et ekstra lønnstillegg slik at de kommer opp på nivået for garantilønn i tabellen.

Eksempel 1: Tannhelsesekretær med 10 års ansiennitet

Lønn per 30/4 2019:

402.300

Sentralt tillegg per 1/5 2019

12.000

Ny lønn per 1/5 2019

414.300

Nytt garantilønnsnivå per 1/7 2019

420.000

Differansen mellom årslønn og nytt garantilønnsnivå per 1/7 2019

5.700

Økning av lønn 2019

17.700


Eksempel 2: Tannhelsesekretær med 16 års ansiennitet

Lønn per 30/4 2019:

409.200

Sentralt tillegg per 1/5 2019

12.000

Ny lønn per 1/5 2019

421.200

Nytt garantilønnsnivå per 1/7 2019

430.000

Differansen mellom årslønn og nytt garantilønnsnivå per 1/7 2019

8.800

Økning av lønn i 2019

20.800


Eksempel 3:
Tannhelsesekretær med 16 års ansiennitet og høyre årslønn enn  garantilønn.

Lønn per 30/4 2019:

421.000

Sentralt tillegg per 1/5 2019

12.000

Ny lønn per 1/5 2019

433.000

Nytt garantilønnsnivå per 1/7 2019

430.000

Fordi ny lønn per 1/5.2019 ligger over nytt garantilønnsnivå per 1/7 2019, gis det ikke ekstra tillegg 1/7.2019

 

Økning av lønn i 2019

12.000


Lønnsøkning for hovedtillitsvalgte
Minstelønn til hovedtillitsvalgte, jf Hovedtariffavtalen 3.5 heves med 3 prosent, til 443.500 kroner.