Oslo kommune er eget tariffområde og omfattes ikke av lønnsforhandlingene for øvrige kommuner (KS-området).

LO og YS godtok først tilbudet fra Oslo kommune, etterfulgt av Unio. Akademikerne har brutt forhandlingene, og vil møte Oslo kommune hos riksmekleren i slutten av mai.

De tre førstnevnte forhandlingssammenslutningene godtok tilbudet fra kommunen om en lønnsøkning på 2,62 prosent eller minimum 12.000 kroner for de ansatte.

– Jeg er fornøyd med et oppgjør som ivaretar både lavtlønte og utdanningsgruppene slik at alle sikres reallønnsvekst, sier Elisabeth Rasmussen, forhandlingsleder for YS kommune (YS-K) i Oslo, i en pressemelding.

Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen, sier hun er godt fornøyd med at YS og Oslo kommune kom til enighet i årets mellomoppgjør.
– Jeg opplever at dette er et resultat som treffer våre medlemsgrupper godt, og sikrer alle reallønnsvekst i tråd med våre krav, sier hun.

– Vi er fornøyd med profilen
De som er plassert fra og med lønnstrinn 32 får 2,62 prosent av total årslønn i lønnstillegg med virkning fra 1. mai 2019. De som er plassert under lønnstrinn 32 får et kronetillegg på kroner 12.000.
– Profilen på lønnstilleggene er helt i tråd med det YS-K i Oslo krevde, sier forhandlingslederen i YS-K.

Lønnsoppgjøret i Oslo har en ramme på 3,2 prosent. Dette tilsvarer rammen i frontfaget, NHO-oppgjøret. Og det var også rammen i lønnsoppgjøret for øvrige kommuneansatte i KS-området.

Pensjon gjenstår
– Partene i Oslo er enige om å samarbeide om en pensjonslønsning tilpasset den nye offentlige tjenestepensjonen. Samtalene vil starte opp i juni, sier Rasmussen.

Tariffinformasjon - Enighet i oppgjøret 01.05.19

Protokoll - Enighet i oppgjøret 01.05.19