Torsdag startet lønnsforhandlingene for kommuneansatte. På vegne av sine medlemmer krever YS kommune at:  

·       Kjøpekraften må styrkes betydelig
·       Utdanning skal lønne seg, og fagarbeiderne, fagskoleutdannede og ansatte med treårig høyskoleutdanning skal løftes særskilt

‑ Våre medlemmer har vært solidariske og vist moderasjon i flere lønnsoppgjør. Nå har vi konjunkturoppgang, sysselsettingen øker og arbeidsledigheten går ned. Da må det være rom for å sikre våre medlemmer reell lønnsvekst, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune (YS-K).

Kompetanse skal lønne seg
I 2018-oppgjøret var det lederne på ulike nivåer som endte opp med størst prosentmessig vekst, mens fagarbeiderne hadde en lavere lønnsvekst enn gjennomsnittet. Derfor krever YS kommune at årets oppgjør løfter fagarbeidere, fagarbeidere med fagskoleutdanning og ansatte med treårig høyskole.

‑ YS Kommune krever et solid fagarbeiderløft. Fagarbeidernes kompetanse trygger velferdstjenestene som alle er avhengige av. Lønn må bidra til rekruttering av arbeidskraften kommunene trenger. Norge har i dag et stort behov for fagarbeidere og fagarbeidere med tilleggsutdanning. Den erkjennelsen må slå inn, også i lønnsoppgjøret. Kompetanse må lønne seg, sier Thorkildsen.