Det var i mars 2018 partene i arbeidslivet, sammen med staten, ble enig om en ny avtale om offentlig tjenestepensjon. Onsdag legger regjeringen frem et nytt lovforslag til godkjenning av Kongen i statsråd.

Les også: Enighet om ny offentlig tjenestepensjon
Les også: Spørsmål og svar om ny offentlig tjenestepensjon

Dagbladet melder at forslaget som nå legges frem følger opp avtalen om offentlig tjenestepensjon som regjeringen inngikk med organisasjonene i mars i fjor.
– Avtalen er sterkt ønsket av offentlig ansatte og deres organisasjoner, men også av staten som arbeidsgiver. Endelig får også de offentlig ansatte nyte godt av fordelene med pensjonsreformen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til avisen.

Hovedprinsippene fra pensjonsreformen fra 2009, innføres nå også for offentlig sektor. Det er likevel flere elementer som gjenstår. Lovforslaget som legges frem onsdag, inneholder ikke forslag om ny AFP ordning for offentlig sektor.

Partene venter på forhandlingene om APF i privat sektor, hvor det fremdeles gjenstår en rekke uavklarte spørsmål.  
– Men vi legger til grunn at ny AFP skal utformes etter mønster av ordningen som kommer i privat sektor, sier Hauglie til avisen.

Det er heller ikke avklart hvordan uførhet vil påvirke offentlig tjenestepensjon, eller hvordan offentlig tjenestepensjon skal tilpasses yrker med særaldersgrenser.

Ekstern lenke: Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)