Så mange kurs og så mange ulike temaer har vi ikke hatt før, så dette gleder oss veldig til, sier Vibeke Almås på TkØ.

Kurskatalogen finner dere på TkØ's nettsider, klikk her: 

Program og påmeldingsskjema for det enkelte kurs kommer fortløpende på TkØs nettsider.