«Kvikksølvsaken» var en veldig viktig sak for oss, og den står fortsatt frem som en av de virkelig store tingene vi har fått gjennomslag for, sier Gerd Bang-Johansen.

Hun har vært leder av ThsF siden starten i 2007, og har vært en viktig pådriver for at tannhelsesekretærene i Norge i dag kan stå samlet i én felles organisasjon. 

Det er viktig at vi står sammen som yrkesgruppe, sier Bang-Johansen. 

Da jeg jobbet som tannhelsesekretær på 90-tallet, var vi organisert i 12 forskjellige forbund. Og da er det vanskelig å få gjennomslag og bli hørt. Ved å stå sammen i et forbund, får vi en yrkesidentitet og yrkesstolthet som gjør at andre blir bevisst på den viktige jobbe vi gjør, sier hun. 

I disse dager foregår det en vervekampanje i ThsF, og Gerd Bang-Johansen oppfordrer sine medlemmer til å delta i denne.

Det er viktig at vi som tannhelsesekretærer samler oss som en yrkesgruppe, på lik linje som leger, sykepleiere og andre yrkesgrupper. Det er kun da vi kan få gjennomslag for våre saker, sier hun. 
Vi er en viktig yrkesgruppe som har et stort ansvar, og vi fortjener oppmerksomhet og en lønn som gjenspeiler dette, tilføyer hun.

Vi stoler på personer som er lik oss selv, og derfor kan vi se at verving av kolleger har en positiv effekt på økningen av medlemsmassen i ThsF. Bang-Johansen er klar i sin tale når hun trekker frem hva som er den viktigste forskjellen på ThsF og konkurrentene. 

I ThsF jobber vi kun for tannhelsesekretærene og assistenter. Det er deres interesser som styrer vårt arbeid, og vi trenger så mange medlemmer som mulig for at vår påvirkningskraft skal bli enda større, sier Bang-Johansen.

ThsF har siden oppstarten i 2007 bidratt til store endringer for tannhelsesekretærene i Norge, og arbeidet for denne yrkesgruppen fortsetter inn i 2019.

Vi kommer til å jobbe videre med å øke kvaliteten og nivået på utdanningen til tannhelsesekretærer. Vi har som mål å flytte utdanningen fra videregående skole, og opp til en ettårig høyskoleutdanning, sier Bang-Johansen.

Dette vil være med på å øke kvaliteten på utdanningen, og ikke minst rekrutteringen til yrket, som er noe vi sliter med i dag, tilføyer hun.