2018 har vært et flott år for ThsF.

Medlemsvekst
Vi vokser stadig og har hatt en netto medlemsvekst på tett oppunder 100 nye medlemmer. Dette takket være medlemmer og tillitsvalgte som snakker varmt om og verver nye medlemmer til yrkesorganisasjonen for tannhelsesekretærer og assistenter.

Utdanning
ThsF har gjennom hele året jobbet med tannhelsesekretærenes utdanning. Målet med enhver utdanning er at den må være relevant for arbeidslivets- og samfunnets behov for kompetanse og ta opp i seg de raske endringene som skjer i dag. Dessverre får vi stadig tilbakemelding om en vesentlig mangel ved både tannlegenes- og tannhelsesekretærene utdanning, de får ikke kvalitativ og kvantitativ nok opplæring i teamarbeid. ThsF vil derfor jobbe videre for at tannhelsesekretærenes utdanning skal løftes fra videregående skole til høyskolenivå og at teorien og praksisen skal legges til de odontologiske instituttene.

Anestesikurs
I september arrangere vi for andre gang anestesikurs for autoriserte tannhelsesekretærer. Vi vet at mange tannleger ønsker å benytte denne kompetansen for å effektivisere arbeidshverdagen og gi tannhelsesekretæren et kompetanseløft. Vi planlegger å arrangere et nytt anestesikurs i 2020, denne gangen i østlandsområdet.

Viktige datoer i 2019

ThsFs landsmøte

ThsFs landsmøte avholdes 20. og 21. mars. Da skal delegater fra alle sektorer og hele landet velge nytt sentralstyre, og drøfte og vedta viktige saker som ThsF skal jobbe med de neste 3 årene.

ThsF-kongressen 2019
5. juni arrangeres ThsF-kongressen på Clarion Hotel & Congress, Gardermoen. Vi jobber med å sette sammen et godt fagprogram, med innhold du kan ta med hjem på klinikken og bruke. 4. juni arrangeres en kveld med mingel og underholdning.

Hilsen Gerd og Anne-Gro