Budskapet i regjeringens handlingsplan mot menneskehandel er krystallklart. Norge skal ikke ha slaver. Denne kyniske formen for kriminalitet skal avdekkes, etterforskes og straffes, slo regjeringen fast i 2016. Men i praksis er det svært få som blir straffet, skriver NRK.

I 2017 fullførte politiet etterforskningen av 44 anmeldelser av menneskehandel, og besluttet om sakene skulle henlegges eller om noen skulle tiltaltes.

En gjennomgang fra NRK viser at 43 av sakene ble henlagt. Kun én anmeldelse førte til rettssak.

– Sakene er krevende å etterforske, etterforskningen strekker seg ofte over lang tid, og resulterer ofte i henleggelse grunnet bevissituasjonen, sier seksjonssjef Kristin Elnæs i Politidirektoratet til NRK.

De vanligste årsakene til henleggelse er på grunn av bevisets stilling, mangel på bevis, eller mangel på opplysninger om gjerningsmann.

Sissel Vian, nestleder i Parat Kabinforbund og en av initiativtakerne prosjektet hvor ansatte i norsk luftfart ser på hva de kan bidra med for å avdekke og bekjempe menneskehandel sier tallene viser at dette er et problem også i Norge.

– Desto viktigere er nå arbeidet vi har igangsatt. Som kabinpersonale og ansatte i luftfarten vil vi kunne bidra til å avdekke slike forhold, og kanskje også bidra til å få varslet om noen av bakmennene som står bak disse helt umenneskelige forholdene/handlingene, sier hun.

Les også: Felles front mot menneskehandel

Hun sier de ansatte i luftfarten vil kunne varsle relevante myndigheter når vi ser situasjoner hvor det kan mistenkes at noen er ofre for menneskehandel eller traficking.

– Det er helt åpenbart at både vi i kabinen, og andre i luftfarten vil kunne spille en viktig rolle i å avdekke slike forhold, sier Vian.

Les også: Luftfartsaksjon mot menneskehandel