Forberedelser til landsmøtet er i full gang, både hva angår viktige saker og valg.
Valgkomiteen jobber med å sette opp et forlag på landsstyre, som skal være sammensatt av personer med ulik kompetanse, ulike sektor og regioner.