ThsF jobber med å sette opp et godt fagprogram, med aktuelle temaer.
Vi vil bestrebe oss på at det blir kompetanse du kan ta med deg rett hjem på klinikken og benytte deg av.

Estimerte priser:

Hotellrom pr. person: 1500,-

Medlemmer av ThsF:
Mingel kr 600,-
Fagdag medlemmer: kr 500,-

Ikke medlemmer:
Mingel: kr 1200,-
Fagdag, kr 3000,-


Invitasjon med program, påmelding og praktisk informasjon vil bli sendt ut i god tid før kongressen.