Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et odontologisk samarbeid mellom fylkeskommunene Oppland, Hedmark og Østfold. TkØ har tre kjerneoppgaver: klinisk virksomhet, praksisnær forskning og etter- og videreutdanning. Det er i dag ca. 40 medarbeidere knyttet til senteret. De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune, som er kontorfylke for TkØ. Arbeidssted er Oslo, Majorstuen.

TkØ søker autorisert tannhelsesekretær 40% fast stilling

TkØ har et tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi (TOO). Tilbudet er en del av en nasjonal satsing, og innebærer tilvenning og eksponeringsbehandling. TkØ søker etter erfaren tannhelsesekretær til fast stilling innen TOO.

Vi vektlegger relevant klinisk erfaring, interesse for denne type pasientgruppe og for de arbeidsmetoder som brukes, interesse for tverrfaglig samarbeid og gode samarbeidsevner.
Det kan også være mulighet for andre oppgaver ved TkØs spesialistklinikk som assistere TkØs tannlegespesialister, steriltjeneste og pasientadministrasjon. For stillingen kreves det autorisasjon som tannhelsesekretær. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen lønnes i henhold til reglene i Hovedtariffavtalen. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og reglementer. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Link til utlysningen

Mer om TkØ og TOO-behandling, se www.tkost.no

Kontaktperson for stillingen

Hilde Vogt Toven, direktør TkØ: 932 93 446 eller hildevt@ostfoldfk.no
For å søke på stillingen må du bruke elektroniske søknadsskjema, som du finner på nettsiden til Østfold fylkeskommune www.ostfoldfk.no

ID til søknadsskjema: ID 2414

Søknadsfrist: 1. desember 2018

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.