Parats leder, Hans-Erik Skjæggerud, overleverte diplomet og gullnålen, som er det synlige beviset på æresemedlemskapet på Parats landsmøte onsdag.
Skjæggerud fortalte at det var var urettferdighet som fikk Gerd til å engasjere seg.  Som tannhelsesekretær hos skoletannlegen ble hun trukket 14,8 prosent i lønn på grunn av sommerferieukene. Det gjorde ikke tannlegen. Hun meldte seg inn i Kommuneforbundet og ble valgt inn i styret sammen med to andre tannhelsesekretærer.

Til langt utpå 2000-tallet var tannhelsesekretærer organisert i 12 forskjellige organisasjoner. Gerd Bang Johansen var ikke fornøyd med fagforbundet (tidligere Kommuneforbundet), og tok med seg 100 medlemmer fra Akershus Fylkeskommune over til Etatsansattes Landsforbund (ELF) og senere Parat.

Den 23. januar 2007 ble Tannhelsesekretærenes Forbund en yrkesorganisasjon i Parat. Under hennes Gerd Bang Johansens ledelse hadde et interimstyre forberedt stiftelsen av forbundet og laget handlingsplaner med klare målsettinger. Visjonen var klar: Yrkesgruppen skulle bli synlige og likeverdige aktører i nasjonal tannhelse. Denne visjonen bærer hun alltid med seg, i alt hun gjør, sa Skjæggerud, og la til at under Gerd Bang Johnsens ledelse har ThsF fått det til.
‑I dag er det ingen sak som angår tannhelsetjenesten hvor ikke ThsF involveres og lyttes til, sa Parat-lederen.

Kompetanseutvikling og god kvalitet på grunnopplæringen er alfa og omega for å synliggjøre og heve statusen til yrkesgruppen. På vegne av Parat og YS har Gerd Bang Johansen sittet i mange utvalg for å forbedre utdanningssystemet. Under hennes ledelse har tannhelsesekretærer blitt invitert til og skrevet lærebøker for fremtidens tannhelsesekretærer.

Gerd Bang Johansen er også Parats ansikt utad i kommunesektoren og har satt sitt preg på både krav og forhandlingsresultater i kommunal sektor. Også i dette arbeidet har hun frontet utdanning og at det skal lønne seg med utdanning også i lønningsposen, sa Hans-Erik Skjæggerud.

For mange er nok Gerd Bang Johansen mest kjent for sitt arbeid med kvikksølvsakene, sa Skjæggerud.  Ikke bare har mange etter mange års kamp for å bli trodd fått sin yrkesskadeerstatning. Men fra 1. januar 2008 innførte Norge et generelt forbud mot kvikksølv og kvikksølvforbindelser.  Etter forslag fra Norge ble det i 2017 forbudt å produsere, importere, omsette og bruke fem kvikksølvforbindelser i EU, fortalte Skjæggerud.
Den jobben hun og ThsF har gjort har vakt stor internasjonal interesse, og Gerd Bang Johansen har blitt lagt merke til i hele verden. Hun har møtt i den amerikanske kongressen, deltatt på internasjonale faglige tannlegekongresser og inspirert tannhelsesekretærer i andre land til å ta kampen mot kvikksølv, sa Skjæggerud.

Som leder av en underorganisasjon i Parat har Gerd Bang Johansen også en viktig rolle i Parat. Hun er en del av kontorfelleskapet i Lakkegata, og er en god rådgiver for både medlemmer, politikere og ansatte. Hun har vært med på å utvikle Parat blant annet som hovedstyremedlem og i mange råd og utvalg. Men aller mest har hun nok gjort Parat kjent gjennom arbeidet i ThsF. Kjent som en seriøs og kunnskapsrik aktør en må regne med, understreket Skjæggerud.

For visjonen er den samme som i 2007, tannhelsesekretærene skal være synlige og likeverdige aktører i nasjonal tannhelse. Og Gerd Bang Johansen slipper ikke målet av synes,  på sin egen stillferdige men bestemte måte er hun opptatt av hva som tjener medlemmene, og hun evner å setter i verk de tiltak som  må til, avsluttet Hans-Erik Skjæggerud. 

Gerd Bang Johansen takket Parat og de ansatte i Parat som alltid har stilt opp for henne.
‑Jeg har aldri fått nei når jeg har spurt om hjelp, sa Johansen.