"Jobbveiviseren" er et kartleggingsverktøy hvor du svarer på en rekke spørsmål om deg selv. Til slutt sitter du igjen med en unik profil som forteller om dine styrker og hvilke yrker som kan passe for deg.

– Som fagforeninger hjelper vi deg alltid med arbeidsforholdet ditt.Nå ønsker vi også å bidra til at du blir enda mer attraktiv på dagens og morgendagens arbeidsmarked, sier Hans-Erik Skjæggerud.

Derfor går YS-forbundene Negotia, Parat og Delta sammen og tilbyr alle sine medlemmer denne tjenesten. Målet er at du dermed vil stå bedre rustet til å ta gode valg for framtiden. Det kan handle om å bytte yrke, eller å søke nye oppgaver innenfor det yrket og den arbeidsplassen du er på i dag.

– Vi vet at mange av våre medlemmer i framtida skal gjennom store endringer. Da kan denne type verktøy være noe av det som hjelper dem videre, sier Skjæggerud.

Mer om "Jobbveiviseren" finner du her