Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et odontologisk samarbeid mellom fylkeskommunene Oppland, Hedmark og Østfold. TkØ har tre kjerneoppgaver: spesialistbehandling, praksisnær forskning og etter- og videreutdanning.
Det er i dag ca. 40 medarbeidere knyttet til senteret. De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune, som er kontorfylke for TkØ. Arbeidssted er Oslo, Majorstuen.

TkØ søker autorisert tannhelsesekretær 60-100% stilling (vikariat)

Den pasientrettede virksomheten ved TkØ øker og vi søker etter tannhelsesekretær til resepsjonstjenesten og klinikkarbeid ved TkØs spesialistklinikk. Det kreves autorisasjon som tannhelsesekretær. Oppgavene i resepsjon vil bestå av pasientmottak, håndtering av telefonhenvendelser, timebestillinger og administrative oppgaver. Oppgavene på klinikken vil være å assistere tannlegespesialistene, steriltjeneste og pasientadministrasjon.

Resepsjonisten er klinikkens ansikt utad. Imøtekommenhet overfor pasienter og pårørende, profesjonell håndtering av sensitiv informasjon, og gode kommunikasjonsevner er avgjørende egenskaper for denne stillingen. Relevant erfaring, gode samarbeidsegenskaper, fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig og effektivt, vil bli vektlagt.

Stillingen lønnes i henhold til reglene i Hovedtariffavtalen. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og reglementer. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Mer om TkØ, se www.tkost.no

 

Kontaktpersoner for stillingen:

Jon Sudbø, klinikksjef TkØ: tlf 92416375 eller jonsu@ostfoldfk.no

Hilde Vogt Tove, direktør TkØ: 932 93 446 eller hildevt@ostfoldfk.no

For å søke på stillingen må du bruke elektroniske søknadsskjema, som du finner på nettsiden til Østfold fylkeskommune https://www.ostfoldfk.no/om-fylkeskommunen/ledig-stilling/tannhelsesekretar.103533.aspx

ID til søknadsskjema: ID 2385

Søknadsfrist: 25.10.2018

Oppstart: Snarest mulig

Varighet: Juli 2019. 

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.