Pensjon fra første krone var et viktig krav for Parat og YS i årets tariffoppgjør. Kravet ble avvist av arbeidsgiverne, og NHO leder Kristin Skogen Lund uttalte i etterkant av oppgjøret at dette var et krav som hørte hjemme på politikernes bord.  

I april fremmet AP og SV forslag i Stortinget om pensjon fra første krone, og slutten av september ble det avholdt åpen høring i Stortinget om saken. Ikke uventet støttet arbeidstakerorganisasjonene forslaget, mens arbeidsgiverorganisasjonene ba Stortinget om å avvise forslaget. Onsdag møtte Vegard Einan, nestleder i Parat, Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO til debatt i Dagsnytt atten.

Les også:
Pensjon fra første krone er en god ide
Se video:
Advokat og pensjonsekspert Andreas Moen forklare pensjon fra første krone

Einan sier den viktigste endringen vi ønsker, er pensjonsopptjening fra første krone også i privat sektor. En slik opptjening har man allerede både i folketrygden, og i offentlig sektor.
Mange i privat sektor har allerede denne rettigheten, men ikke alle. For de som har de laveste inntektene, vil det gi store utslag om man får pensjonsopptjening på hele inntekten sin, eller om man bare får pensjonsopptjening på inntekt som overstiger 97.000 kroner slik det er i dag, sier Einan.

Han sier at denne skjevheten i pensjonsopptjening, tar man da også med seg inn i alderdommen hvor man jo faktisk skal leve av pensjonen.
Vi ser at vi kommer til å få betydelig mange flere fattige pensjonsmottakere og pensjonister om noen år, om vi ikke klarer å få endret pensjonsmodellen i privat sektor, sier Einan.

Les også: Pensjonsslaget i Stortinget

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, sier at i Norge har vi et bredt pensjonsforlik, og systemet vårt er slik at vi har folketrygden som sikrer at alle skal ha en pensjon å leve av.
Tjenestepensjon skal være et supplement til folketrygden, sier hun.

Hun advarer mot endringer i pensjonsordningene, og frykter konsekvensene for bedriftenes inntjeningsevne.
Det er viktigere å sørge for at bedriftene kan ansette og bidra til at flere kommer inn i arbeidslivet, fremfor å skulle gi mer til de som allerede er i jobb, sier Melsom

Einan sier forslaget treffer i de bransjene hvor det jobber flest kvinner, deltidsansatte og lavtlønte, som reiseliv og renhold.
I realiteten vil dette gi den enkelte arbeidstaker 160 kroner mer i pensjonstilskudd pr. måned, og den årlige kostnaden for arbeidsgiver vil være i underkant av 2000 kroner pr. år. Det er ikke mange ansatte dette gjelder, men det er disse ansatte som trenger det mest. sier han.

Melsom sier dette vil gå utover bedriftenes lønnsevne og deres konkuranseevne.
I en tid hvor det er behov for å skape flere arbeidsplasser, må vi ta hensyn til dette, sier hun.

Se hele debatten mellom Einan og Melsom her