Tannhelsesekretærene var veldig fornøyde da Retningslinjer for smittevern ved de odontologiske læresteder i Norge kom ut, sier leder i ThsF Gerd Bang-Johansen, men nå får de også faglige anbefalinger som er spisset mot offentlig og privat tannhelsetjeneste. Dette har vært savnet.

Bakgrunnen for at dette arbeidet ble satt i gang er at det tidligere ikke har vært publisert nasjonale anbefalinger for smittevern i odontologisk praksis. Økt internasjonalisering og økende forekomst av antibiotikaresistens har imidlertid aktualisert behovet for felles retningslinjer for smittevern for all odontologisk praksis. Anbefalingene gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne infeksjonskontrollprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til smittevern innen den norske tannhelsetjenesten. Anbefalingene gjelder alt personell som er direkte eller indirekte involvert i klinisk odontologisk virksomhet. Anbefalinger i dokumentet er gjeldende for alle offentlige og private virksomheter som utføres innenfor rammene til tannhelsetjenesten.

De faglige anbefalingene er utarbeidet i samarbeid mellom landets odontologiske læresteder, ved Universitetet i Bergen (UiB), ved Universitetet i Oslo (UiO) og ved Universitetet i Tromsø (UiT), Kompetansesentret for dekontaminering ved OUS, Den Norske Tannlegeforening (NTF), Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Anbefalingene er basert på forskningsbasert kunnskap, lover, forskrifter og relevante nasjonale og internasjonale veiledere.

Les hele anbefalingen her:

Du finner også anbefalingen i venstre arkfane, under Lønn og arbeid, Lover, forskrifter og retningslinjer.