I begynnelsen av 2012 kom invitasjonen fra helsedirektoratet (Hdir) til ThsF om deltagelse i arbeidsgruppen som skulle utarbeide retningslinjen.

En bredt sammensatt gruppe med medlemmer bl annet fra Den offentlige tannhelsetjenesten, Regionale odontologiske kompetansesentre, Det odontologiske fakultet UiO, Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB, Institutt for klinisk odontologi UiT, Norsk forening for pedodonti, Den norske tannlegeforening, Norsk Tannpleierforening, Tannhelsesekretærenes Forbund, Fagforbundet, Landsgruppen av helsesøstre NSF, samt andre organisasjoner som har hatt relevans for retningslinjen. Noen har vært med hele tiden, mens noen har vært inne i aktuelle spørsmål og problemstillinger. 

Seniorrådgiver/tannlege Ragnhild Elin Nordengen i Helsedirektoratet har vært prosjektleder og holdt i tømmene gjennom prosessen, samtidig som det har vært mindre grupper som har arbeidet med spesifikke felt. Det er Del 1 som blir publisert nå, etterfulgt av Del 2 når denne er ferdig..

Retningslinjen har møtt mye motstand underveis og i høringene, men resultatet er en viktig retningslinje som vil gi alle barn og unge lik og faglig forsvarlig tannbehandling.

Link til retningslinjen vil bli publisert på ThsFs hjemmeside, og ThsFs representant håper alle tannhelsesekretærer setter seg inn i retningslinjen. Dette er ikke en retningslinje bare for tannhelsetjenesten, men også en retningslinje for folket som kan gå inn å sjekke hvilke rettigheter man har og hvilke behandlingsmetoder som myndighetene anbefaler.