Eventuelle endringer i minstelønn og generelle tillegg vil bli utbetalt med tilbakevirkende kraft fra 1.mai d.å. 

Parat /ThsF sine krav om lønnsendringer vil være tilsvarende som det som ble forhandlet for kommunale ansatte 30.april i år.