Hele 41.000 tilfeller av smitte er registrert fra januar til juni, en betydelig økning fra 2017, da tallet på smittede for hele året var 24.000. Dette igjen var en firedobling fra 2016. I løpet av første halvår 2018 har sykdommen krevd 37 menneskeliv, ikke dramatisk over fjorårsnivået på 35 omkomne.
– Etter det lave tallet for 2016 har vi sett en dramatisk økning i antallet smittede. Dessuten strekker utbruddene seg over større områder, sier WHOs regionaldirektør for Europa, Zsuzsanna Jakab ifølge NTB.

WHO sier at fallende bruk av vaksiner og dårlig dekning blant svake og utsatte grupper er noe av forklaringen på det høye tallet i første halvår. For å hindre større utbrudd mener WHO at dekningsprosenten må ligger på 95 prosent av befolkningen.

Meslinger er en svært smittsom sykdom. Den spres gjennom nysing, hosting, nær personlig kontakt eller direkte kontakt med spytt eller slim fra smittede personer. Barn og gravide som ikke er vaksinert, er spesielt utsatt for meslinger, melder WHO.

I Norge får alle tilbud om vaksine
Alle norske barn får tilbud om MMR-vaksine, som beskytter mot meslinger, røde hunder og kusma. MMR-vaksinen gis normalt ved 15-måneders alder, og gjentas i 6. klasse på barneskolen.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 96 prosent av toåringene i Oslo har fått vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, HiB-infeksjon og meslinger. I tillegg viser tallene at 97 prosent av 16-åringer har fått én dose av MMR-vaksinen, mens 92 prosent hadde fått begge dosene – under nivået anbefalt fra WHO.

Folkehelseinstituttets egen statistikk viser at åtte personer i Norge har fått meslinger så langt i år. De ble diagnostisert i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vest-Agder, Hordaland, og Nordland.

Statsministeren: Utsetter egne og andres barn for fare
Tidligere i år gikk statsminister Erna Solberg kraftig (H) i rette med vaksinemotstandere, og sa at foreldre som sier nei til vaksine utsetter egne og andres barn for fare.

Statsministeren, som ble selv smittet av meslinger da hun var ni måneder gammel, tror økningen av sykdomstilfeller i Europa skyldes større vaksinemotstand, samt tilflytning av mennesker fra land uten fungerende vaksinasjonsprogram.
– Norske foreldre må være klar over at de utsetter egne og andres barn for fare. Ved sykdommer som smitter andre har du et ansvar som er større enn deg selv, sier Solberg til VG.

Ber regjeringen utrede reisenekt
Arbeiderpartiet ønsker at regjeringen utreder reisenekt til sykdomsutsatte land for familier der barna ikke har tatt MMR-vaksine.
– Å beskyttes mot sykdom er noe barn har krav på etter FNs barnekonvensjon. Det hensynet må gå foran foreldrenes syn på vaksinering, sier Oslos helsebyråd, Tone Tellevik Dahl (Ap), til Dagbladet.

Partiet foreslår også å la kommuner som ønsker det, innføre obligatorisk vaksineinnkalling for barn under 16 år, og Dahl mener Oslo bør være første kommune ut. Forslaget ble møtt med en kald skulder fra regjeringen.

Farmasiforbundet: Alvorlig og bekymringsfullt
Leder i Farmasiforbundet i Parat, Irene Hope, sier situasjonen er alvorlig og bekymringsfull.
Alvorlig fordi meslinger er svært smittsomt og kan føre til en epidemi og bekymringsfullt at ikke flere vaksinerer seg, sier hun.

Hope sier vi reiser mye mer enn før og sjansen er mye større for å bli smittet med økt mobilitet i befolkningen.
Jeg mener at det må det gjøres flere ting, blant annet må det utvikles informasjonskampanjer for å fortelle befolkningen hva dette betyr, hvilken risiko som er involvert og hvor viktig det er å vaksinere seg. Myndighetene må komme på banen med gode løsninger som kan bidra til, og sikre, at befolkningen vaksinerer seg, sier hun.

Hun sier det ikke er tvil om at vaksinasjon mot meslinger er forebyggende og samtidig bidrar til å redusere bruken av antibiotika.
– Dette handler ikke bare om å tenke på seg selv, konsekvensene av å bli syk er også at man vil kunne smitte andre som er eldre, kronisk syke, barn og gravide. Når det gjelder helsepersonell, er det en selvfølge at disse må vaksinere seg, sier Hope.

 

 

Fakta om meslinger
* Meslinger er en svært smittsom virussykdom, som skyldes meslingviruset (morbilli).
* Viruset spres ved dråpesmitte, og sykdommen dukker opp 10–14 dager etter smitte

* Gir først kraftige forkjølelsessymptomer, to feberperioder og typisk utslett med feber.
* Ekstremt smittsom ved hosting og nysing i forkjølelsesperioden.

* På verdensbasis er meslinger vanligste dødsårsak av de barnesykdommene som kan forebygges med vaksinasjon.
* Vaksinering førte til at dødsfallene gikk ned med 79 prosent fra 2000 til 2015.

* I 2016 fikk rundt 85 prosent av verdens barn en meslingvaksine før fylte 2 år.
* I Norge ble meslingvaksine introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet i 1969. Siste registrerte dødsfall i Norge forårsaket av meslingvirus var i 1989.

(Kilde: NTB, Folkehelseinstituttet og Norsk Helseinformatikk)