Selv om Parat selvsagt har forholdt seg til personvernbestemmelsene slik den gjelder i dag, er dette viktig arbeid for å verne enkeltpersoner og den enkeltes personopplysninger, sier Forbundsadvokat Per-Jostein Ekre.

Prosessen har foregått over lengre tid, og har vært omfattende og positiv. All behandling av personopplysninger er kartlagt, og vi er i ferd med å ferdigstille nødvendige dokumenter og avtaler sier Ekre. 

Parat har i denne forbindelse utarbeidet nye personvernerklæringer. Personvernerklæringer for våre medlemmer og for våre brukere av vår nettside er nå lastet opp på vår hjemmeside her:

Personvernombud
I tillegg til Ekre, er advokat Lene Liknes Hansen utpekt som personvernombud i Parat.
– Personvernombudet har et uavhengig kontrollansvar og skal påse at Parat følger lover og regler som gjelder for behandling av personopplysninger. Dette inkluderer også å bistå medlemmer og tillitsvalgte i spørsmål knyttet til håndtering av personopplysninger, sier Ekre. 

Skulle det være noen som har spørsmål knyttet til Parats håndtering av personopplysninger, er det bare å ta kontakt med oss avslutter Ekre.