En rekke fylkessammenslåinger står for døra her i landet, og i januar 2020 kommer kartet til å se helt annerledes ut. Trøndelagsfylkene har "tjuvstartet" og Trøndelag har vært ett fylke siden januar i år. Ekteskapet mellom Nord- og Sør-Trøndelag har vært omtalt som "lykkelig". Stemmer dette også for tannhelsetjenesten? Det var Siv Hanne Guttormsen, HTV i Finnmark fylkeskommune, som stilte spørsmålet under Tannhelsesekretærenes forbunds hovedtillitsvalgtsamling denne uka. 

IKT-utfordringer
– Hvetebrødsdagene er definitivt over, men for tannhelse sin del har sammenslåingen stort sett gått bra, den daglige driften går sin vante gang, forteller Wenche Husby. Hun var blant foredragsholderne på tillitsvalgtsamlingen. Sammen med Christiane Bogott fortalte hun om hva som gikk bra – og mindre bra – da tannhelsetjenestene i de to fylkene skulle jobbe sammen.
Husby forteller at de største utfordringene har vært på IKT-sida.
– For eksempel har utbetaling av reiseregninger og utlegg tatt veldig lang tid, sier Husby, som også reagerer på manglende opplæring i nye regnskapsrutiner og dårlig informasjonsflyt fra arbeidsgiver.
– Det har vært en del frustrasjon rundt dette, men man kommer langt med galgenhumor, sier hun med et smil.
 
Kulturbygging
Kulturbygging er noe av det viktigste de nye arbeidsgiverne bør satse på, ifølge Husby og Bogott.
– Kulturbygging kjempeviktig. Det har vært viktig for oss å ikke henge igjen i tankegangen om "vi i sør" og "vi i nord" – vi må tenke at vi nå er ett fylke.
Wenche Husby forteller at dette er noe de tillitsvalgte har tatt opp med arbeidsgiver – og dette er noe hun også anbefaler andre som skal gjennom tilsvarende prosesser.  

Flere råd
Dette er Wenche Husbys øvrige råd til de som skal gjennom fylkessammenslåing:
Sørg for at arbeidsgiver får lagt inn riktige opplysninger i Agresso FØR sammenslåingen.  Dette har innvirkning på reiseregninger, utlegg og regnskap. 
Fylkestannlege bør ansettes tidlig i prosessen, så nye avtaler kan drøftes og være på plass når sammenslåingen trer i kraft (ambulering, tannlegevakt, bonus mm) 
Kurs/opplæring bør gis ansatte før nye systemer skal tas i bruk.

Disse temaene ble også diskutert på hovedtillitssamlingen: 
Ambulering. Elisabeth Sandvik Tanum, Vestfold fylkeskommune tok opp dette spørsmålet.

Oppfølging av passive medlemmer – hvordan fange opp tidligere passive medlemmer som igjen er i jobb? spurte Laila Aas, Møre og Romsdal fylkeskommune, som også satte bortfall av bonusavtaler på agendaen.

Rekruttering til yrket - hvordan jobbes det mot videregående skoler med tanke på rekrutering til yrket vårt, spurte Randi Mikkelsen, Nordland fylkeskommune, som også tok opp utfordringer med avfallshåndtering av komposittkapsler og annet engangsutstyr.

Hovedtillitsvalgte fra offentlig sektor i ThsF samlet på Gardermoen denne uka. Foto: Vetle Daler
ThsF htv-samling 130618