Lønn på røde dager?

 
       

25. april 2018 Camilla Schie-Veslum

Våren inneholder mange bevegelige helligdager.

Arbeidstakere som da får fri og har avtale om fast månedslønn, vil ikke merke noe på sin lønnsslipp. De får den samme summen uavhengig av hvor mange arbeidsdager de faktisk har i løpet av en måned.

Men for timelønnede, kan det stille seg annerledes. De får betalt for de timene de faktisk jobber i løpet av en måned. Dermed blir lønnen i oktober med 31 dager og ingen bevegelige helligdager vesentlig større enn lønnen i april som bare inneholder 30 dager og i tillegg har flere bevegelige helligdager.

Det er kun to av de såkalte røde dagene der loven slår fast at arbeidstaker har rett på lønn selv om virksomheten holder stengt. Det er 1. og 17. mai. Men da er det en forutsetning at disse dagene ville vært arbeidsdager for den enkelte dersom bedriften ikke hadde holdt stengt. I 2018 faller 17. mai på en torsdag.

De øvrige bevegelige helligdagene er man avhengig av en avtale for å få betalt, enten tariffavtale eller en annen bedriftsintern avtale.

La oss illustrere det med et eksempel:
Einar jobber som produksjonsassistent i en industribedrift på Vestlandet. Han er fast ansatt med en avtale om timelønn og er ikke omfattet av noen tariff- eller lokalavtale som regulerer lønn på bevegelige helligdager. Han jobber fast på dagtid fra 7-15 mandag til fredag og skulle dermed egentlig jobbet både skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag. Disse dagene holder derimot bedriften stengt. Dermed blir det ingen lønn til Einar disse tre dagene.

Mens en som har avtale om fast månedslønn i praksis får fri med lønn i påsken, så får altså Einar fri uten lønn.

1. mai, som i 2018 faller på en tirsdag, har han imidlertid krav på lønn.

De såkalte bevegelige helligdagene/røde dagene i 2018 er:

– 1. nyttårsdag – 1. januar (mandag)
– Skjærtorsdag – 29. mars
– Langfredag – 30. mars
– 2. påskedag – 2. april
– 1. mai (tirsdag)
– Kristi himmelfartsdag – 10. mai
– 17. mai (torsdag)
– 2. pinsedag – 21. mai.
– 1. juledag- 25. desember (tirsdag)
– 2. juledag – 26. desember (onsdag)