Det var tett oppunder 100 medlemmer som skrev seg på trekningslista under MNM. Trekningen ble foretatt på ThsFs kontor i Oslo av leder Gerd Bang-Johansen.