Gjennom Utdanningsdirektoratet og Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) har Farmasiforbundet og Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) jobbet for å utvikle kvaliteten i utdanningen av helse- og oppvekstfagene på videregående nivå.

Skuffelse
Leder for ThsF, Gerd Bang-Johansen, sier arbeidsgruppen i Faglig råd har gitt en innstilling til Utdanningsdirektoratet, der de ønsker en utdanningsmodell med obligatorisk og standardisert praksis og spesialisering fra Vg2.
– Vi mener spesialiseringen må starte tidligere enn i dag for å møte dagens og framtidens kompetansebehov hos tannhelsesekretærer. Det er tydeligvis Utdanningsdirektoratet uenige i og har ikke imøtekommet våre råd, sier en skuffet Bang-Johansen.

I 2017 svarte både ThsF og Farmasiforbundet på høringen fra Utdanningsforbundet om «Endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen».
– I høringssvaret anbefalte vi studiespesialisering fra og med Vg2, sekundert at man skulle starte studiespesialisering andre semester på VG2. Det ville innebære at elevene måtte velge spesialisering tidligere enn i dag, sier Bang-Johansen.

Hun sier forbundet nå må vurdere andre muligheter for å øke kvaliteten på utdanningen.
– Før reform 1994 var utdanningen av tannhelsesekretærene på de odontologiske fakultetene og med det i et fellesskap med de andre faggruppene i tannhelseteamet. Fagmiljøene ønsker seg en bredere kompetanse enn hva videregående skoler er i stand til å levere, derfor vil ThsF jobbe for at utdanningen flyttes tilbake til universitetene, sier Bang-Johansen.

Må avklares politisk
Leder for Det odontologiske fakultet ved UiO, dekan Pål Barkvoll, uttalte seg positivt til en løsning som foreslått av ThsF i et intervju med bladet Tannhelsesekretæren i 2016.
– I Sverige har denne utdanningen høyere status, det samme har den i Tyskland. Dette må vi lære av. Dessverre er tannhelsesekretærutdanningen her hjemme blitt lite populære blant de unge. De får dermed også de svakeste studentene. Dette bekymrer, sier Barkvoll.

Å samle hele tannhelseteamet i det nye fakultetet forutsetter en solid politisk innsats. Finansieringen av universitetsstudier skjer på grunnlag av avlagte universitetsgrader. 
– Vi vil gjerne drifte en tannhelsesekretærutdanning dersom det er politisk vilje til å gjøre det, og økonomien blir lagt til rette, sier Barkvoll.