Endret versjon ligger nå på ThsFs hjemmeside under Lønn og arbeid. "Det gule heftet"