IMG_3730- ThsFs vervekanmpanje_vinner 4 kvartal 2017
ThsF har økt betydelig og 285 nye medlemmer er registrert under vervekampanjeperioden.

Vi takker alle medlemmene som har vervet, og det er med glede sent ut mange iPader og bagasjevekter som vervepremier fra ThsFs kontor i perioden.

Selv om vervekampanjen nå er avsluttet, oppfordrer vi dere medlemmene å fortsette det gode vervearbeidet , for sammen står vi tannhelsesekretærer sterkere både når det gjelder utvikling av  grunn- etter og videreutdanning, -lønn og arbeidsforhold og i møte med arbeidsgiver.