Takk
Gerd og Anne-Gro ønsker å rette en takk alle medlemmer, for at dere velger å være organisert i ThsF, den eneste yrkesorganisasjonen som KUN jobber for tannhelsesekretærer og assistenter. Vårt mål er å oppnå stadig bedre lønns- og arbeidsforhold, samt styrking av yrkesstolthet og yrkesidentitet. Vi ser fram til et nytt år og nye muligheter for å fremme tannhelsesekretærene og hjelpe og bistå våre medlemmer.

ThsF blir større
Gjennom hele 2017 har ThsF hatt gående vervekampanje og dere har lykkes i å verve nye medlemmer. Pr i dag er det 235 som har meldt seg inn i løpet av dette året.

Det viser at arbeidet ThsF gjør lokalt gjennom mange dyktige tillitsvalgte og sentralt, er riktig og viktig for å fremme vår yrkesgruppe både i offentlig og privat sektor.

Viktige saker i 2017

Mellomoppgjøret
2017 var et mellomoppgjør og da forhandles det bare om lønn. For de aller fleste dreier det som om et sentralt fremforhandlet tillegg. Noen har også fått tillegg i lokale forhandlinger, men langt i fra alle. Så noen av dere er kjempefornøyde, noen synes det var ok og noen er svært skuffet. Men drivkraften i det norske lønnssystemet er slik, at når noen blir løftet høyere enn andre i ett oppgjør, så er det de som ble liggende etter som tilgodesees i det neste oppgjøret.

ThsF-kongressen
For 5. gang ble ThsF-kongressen arrangert. Årets kongress var den største noen sinne og deltagerne fikk faglig opplæring i helsepersonelloven, endodonti og odontofobi. Dagen ble avsluttet med et inspirerende og tankevekkende foredrag av Hanne Kristin Rohde.

Kommunereformen
ThsF gikk i bresjen i opprøret i tannhelsetjenesten mot regjeringens forslag om å overføre den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. Vi er stolte og fornøyde med den mobilisering som våre tillitsvalgte og medlemmer stod for ute i fylkene. Takket være iherdig innsats stemte Stortinget 8 juni nei til at tannhelsetjenesten skulle flyttes fra fylkeskommunene til kommunene.