Hadsel videregående skole er en av 13 skoler i Norge som tilbyr tannhelsesekretærutdanning. I Nord-Norge er det tre skoler som tilbyr utdanningen – i Bodø, Tromsø og Stokmarknes. Nå er tannhelsesekretærutdanningen ved sistnevnte truet av nedleggelse fra høsten 2019.

Julie Evjen, teamleder for helse- og oppvekstfag ved Hadsel vgs er svært negativ til forslaget.
– Hvis forslaget blir vedtatt i fylkestinget 4. desember, vil dette gi et dårligere tilbud til elevene i Vesterålen, Lofoten, Ofoten og Sør-Troms. Det er et skrikende behov i bransjen, og få ungdommer som velger tannhelsesekretær. Da er det ekstra viktig at ungdommer som faktisk velger tannhelsesekretær kan få ta utdanningen sin i sitt nærområde, sier hun.

Gerd Bang-Johansen, forbundsleder i Tannhelsesekretærenes forbund i Parat (ThsF), sier at forslaget er uansvarlig. 
– Det er stort behov for tannhelsesekretærer, og man klarer i dag ikke å rekruttere nok autoriserte tannhelsesekretærer til tannklinikker og tannlegekontorer. Derfor vil det være svært uansvarlig å legge ned utdanningen, vi er avhengige av å ha et godt utdanningstilbud over hele landet. Har vi ikke det, kan det gå ut over pasientsikkerheten, sier hun.