Det har vært foreslått fra flere hold å starte forsøk med såkalt lærlingfond etter dansk modell, i utvalgte bransjer. Der vil alle bedrifter i bransjen betale inn til fondet, og de bedriftene som tar inn lærlinger, får penger utbetalt fra fondet til å dekke utgiftene.

Parat-lederen sier det fra et samfunnsøkonomisk ståsted vil det være en falitt om vi ikke lykkes med å øke antallet lærlinger.
– Når vi da vet at mange gode intensjoner og tiltak ikke virker godt nok, må vi se på andre løsninger. Dersom den danske modellen har vist seg å virke er det absolutt noe som må vurdere også i Norge, sier Skjæggerud.

NHO vil sette foten ned for forslaget.
– Det sitter dypt i ryggmargen at det å pålegge bedriftene en ekstra skatt er noe vi helst ikke vil, sier Kristian Ilner, seniorrådgiver for kompetanse og innovasjon hos NHO, til Klassekampen.
– Prinsippet om at alle skal bidra og ta ansvar er bra, men vi er skeptiske til at det skal bli en altomfattende økonomisk forpliktelse for alle bedrifter, sier han.

NHO har mer tro på at flere bedrifter forplikter seg gjennom intensjonsavtaler og læreplassgarantier.

Tall fra Utdanningsetaten viser stor mangel på lærlingplasser. Ifølge Klassekampen står seks av ti søkere fra yrkesfag fremdeles uten læreplass i høst.
(©NTB)