Følgende er klippet fra avisen:

Fram til no har det ikkje vore mogeleg å utdanne seg til tannhelsesekretær i Sogn og Fjordane. Men no er den tida forbi, skriv Firda Tidend.
Sist veke var det skulestart ved Firda vidaregåande skule for 15 spente elevar frå alle kantar av fylket.
- Ved Firda vidaregåande skule har dei erfaring frå utdanning av helsefagarbeidarar for framandspråklege. I tillegg har vi ein heilt ny tannklinikk i Sandane som har kapasitet, seier fylkesdirektør Clara Øberg.

Firda vidaregåande skule er i fin utvikling. Elevtalet har dette skuleåret auka frå 320 til 400, og det er 15 nytilsette, seier rektor Hallgeir Hansen.

Følg linken til artikkelen i Ytre Sogn avis her