De sentrale tilleggene var avtalt under hovedoppgjøret i 2016. Virkningsdatoen var imidlertid avtalt fra 1. august 2017. Den økonomiske rammen i år ga grunnlag for å fremskynde denne virkningsdatoen med en måned, slik at virkningstidspunktet for det sentrale tillegget er endret til 1. juli 2017. Det betyr at det etterbetales lønn for en ekstra måned i forhold til tidligere.

Mønsteravtalen sier også at alle har krav på en årlig lønnsvurdering. Det betyr at lønnen lokalt skal vurderes årlig og alle som ønsker det har krav på en årlig samtale om lønn med sin arbeidsgiver. Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å bruke denne muligheten. 

Les detaljert tariffinformasjon her
Les protokollen fra forhandlingene her