De faglige rådene er rådgivende organer for statlige utdanningsmyndigheter, og skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet ovenfor myndighetene i spørsmål om fag- og yrkesopplæring.

Anne-Gro er oppnevnt som vararepresentant for YS i rådet for helse- og oppvekstfag, mens nestleder i Farmasiforbundet, Bodil Røkke, er oppnevnt som fast medlem.

Du kan lese mer om rådene under fag- og yrkesopplæring på udir.no og fagligerad.no