Håndtering av sykmeldinger og inntektsopplysningsskjemaer på papir tar mye tid og krefter i mange virksomheter.

NAV har lenge jobbet med å digitalisere sykmeldingsprosessen for å gjøre det enklere for arbeidsgivere og arbeidstakere å håndtere disse prosessene. Les hele saken her