Av: Kristin Rosmo

Tidligere i vår ble det kjent at utenlandske IT-arbeidere hadde fått tilgang til pasientjournaler tilhørende Helse Sør-Øst. Det skjedde i forbindelse med konkurranseutsetting av IKT-infrastrukturen. Thomas Bagley trakk seg som både teknologidirektør i Helse Sør-Øst og styreleder i Sykehuspartner HF etter at dette ble kjent. Nå er han ansatt i en nyopprettet stilling som viseadministrerende direktør i Norsk Helsenett (NHN). 

I en pressemelding fra NHN sier administrerende direktør Håkon Grimstad at Bagley starter i stillingen rett over sommeren. Grimstad uttaler i pressemeldingen at «Thomas Bagley har etablert seg som en tydelig og klar stemme som nyter stor tillit i helsesektoren generelt og innen e-helse-feltet spesielt».

Fagforbundet har uttalt til NRK at de ikke er fornøyd med ansettelsen av Bagley i Norsk Helsenett. Nestleder Sissel Skoghaug sier til NRK at «Vi har ikke tillit til Thomas Bagley fordi han gjentatte ganger har tilbakevist våre påstander om at sikkerheten for pasientdata ikke var tilstrekkelig ivaretatt da Helse Sør-Øst konkurranseutsatte IKT-infrastrukturen». 

Tannlegeforeningens rådgiver i e-helsespørsmål, Geir Fjerdingen, er avventende til om ansettelsen vil påvirke tannlegenes tillit til Norsk Helsenett.
– Jeg har ikke detaljert kjennskap til saken og vil derfor avvente endelig kommentar til alle forhold er grundig gjennomgått. Men sett i lys av sakens alvor, mener jeg ansettelsen av Bagley som viseadministrerende direktør i Norsk Helsenett virker særdeles dårlig timet, sier Fjerdingen.
 
Foto: 
Thomas Bagley har trukket seg som teknologidirektør i Helse Sør-Øst og som styreleder i Sykehuspartner HF etter manglende sikkerhetshåndtering av pasientjournaler. Nå er han ansatt i en nyopprettet stilling som viseadministrerende direktør i Norsk Helsenett (NHN). Foto: Ahlert Hysing/Computerworld.