I motsetning til mange andre land har Norge ingen lovbestemt minstelønn. Hva du skal ha i timen er regulert av tariffavtalene og lønnsoppgjørene. Det vil si at arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene forhandler dine lønns- og arbeidsvilkår.

Under finner du timelønnsatsene, basert på tariffavtalene. Satsene bør være veiledende også på arbeidsplasser som ikke har tariffavtale. Les hele artikkelen på YS siden sider

Tekst av: Goran Scekic, Rådgiver i YS