Sammen med kollegaer og tillitsvalgte kjemper tannhelsesekretærene en kamp for å beholde tannhelsetilbudet den norske befolkningen i dag har. Tannhelsesekretærenes forbund (ThsF) mener små kommuner ikke vil være i stand til å tilby befolkningen den samme høye standarden på tilbudet, likt det man i dag har i fylkene. 

Brev og leserinnlegg
Bang Johansen sier de tillitsvalgte har skrevet brev til fylkespolitikere og Stortingsrepresentanter for å få frem konsekvensene av å legge ned tilbudet fra fylkestannlegene.
– Tillitsvalgte har i tillegg skrevet innlegg i lokal- og fylkesaviser. Problemet er at politikerne er i ferd med å vedta en endring de ikke aner konsekvensene av. Store og kompetente fagmiljøer skal erstattes av små klinikker med få ansatte. Dette er å gå baklengs inn i fremtiden, sier ThsF-lederen.

Hun sier de sentralt så langt har hatt møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, i tillegg til Venstre, KrF, Arbeiderpartiet og Høyre på Stortinget.
– De politikerne vi snakker med sier de forstår problemet. Jeg er allikevel redd for at et flertall vil vedta en endring av tannhelsetilbudet uten konsekvensutredning og uten å forstå konsekvensene, sier Bang-Johansen. 

Nestleder i Parat, Vegard Einan, sier de kjemper en kamp for en fortsatt god tannhelsetjeneste i Norge. 
– Dette er en kamp vi er stolte av å få kjempe sammen med representantene fra ThsF, sier Einan. 

Bakgrunn: 
Kommunereformen fastslår at den fylkeskommunale tannhelsetjenesten skal legges til primærkommunene, noe Parat og Tannhelsesekretærenes Forbund advarer mot. 

Tannhelsetjenesten driftes i dag av 19 fylkeskommuner. I tillegg er det seks kompetansebaserte kunnskapssenter, som er basert på et samarbeid mellom flere fylkeskommuner. 

Tannhelsetjenesten består i dag av store enheter, noe ThsF mener representerer gode fagmiljøer og en kostnadseffektiv tannhelsetjeneste, akkurat slik regjeringen argumenterer for i forbindelse med andre store offentlige reformer, som sentralisering av sykehusene, Politireformen, Forsvarets langtidsmelding og forsøket på endring av domstolstruktur i 2015. 

Alle disse reformene begrunnes med et ønske om store enheter som kan gi bedre effektivitet, bedre fagligmiljøer og mer samfunnsøkonomisk utnyttelse av ressursene. 
– Det er vanskelig å se hvorfor tannhelsetjenesten ikke kan dekkes av den samme argumentasjonen, men tvert i mot skal stykkes opp i veldig små enheter, slik forslaget i dag foreligger. Det sier seg selv at en oppsplitting fra 19 fylker til 358 kommuner, vil endre dagens situasjon dramatisk, sier Bang-Johansen.

En eventuell oppgaveoverføring av tannhelsetjenesten er ikke konsekvensutredet, noe ThsF og Parat har påpekt i brev til Helse- og omsorgskomiteen og til Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.