Helsedirektoratet bemerker at det gjelder revidert ordlyd i takst 9 og i merknadene til enkelte 400-takster (404, 405, 410, 415 og 418.)

 

Last ned "Det gule Heftet" 2017 med endringer pr 15.2.17 her