Der la leder for ThsF frem hvorfor en overføring av forvaltningsnivået av tannhelsetjenestene fra fylkeskommunen til primærkommunene, er uheldig. 

Konsekvensen av overføringen kan bli et dårligere tannhelsetilbud til Norges befolkning.
Denne saken er viktig for ThsF og våre medlemmer i den offentlige tannhelsetjenesten.