Forbundsleder Oddbjørn Holsether fremhever at Pilotforbundet har en unik posisjon som partipolitisk uavhengig. 
– Vi er partipolitisk uavhengige, men politisk aktive. Det gir oss en unik tilgang og en unik troverdighet i politiske spørsmål. Alle partier vi har pratet med vet at vi ikke er programforpliktet til å fremføre et politisk standpunkt eller betaler penger til et politisk parti. Pilotforbundet jobber kun for å fremme våre medlemmers interesser og situasjonen i norsk luftfart, understreker han. 

Holsether forteller blant annet om et godt og handlekraftig møte med Arbeiderpartiet. 
– Politikerne var lyttende og interessert i å få kunnskap om situasjonen. Pilotforbundet har kunnskap om alle selskaper i Norge og kan formidle dette uten bindinger, noe som gjør at vi har en troverdighet andre forbund ikke har på samme måte, forklarer Pilotforbundets leder. 

Også Senterpartiet har vært interessert i Pilotforbundets budskap.
– På møtet fikk vi gjennomgått situasjonen i norsk luftfart i detalj og virkelig fokusert på konsekvensene denne krisen kan få for Norge og kanskje spesielt de mindre flyplassene. Billige reiser til Kirkenes, Ålesund og andre mindre byer er avhengig av norske flyselskaper med base i Norge, og som er av en viss størrelse. Forutsetningen for et godt flytilbud er flyselskaper basert i Skandinavia som satser på Norge. Utenlandske selskaper vil aldri kunne gi et fullgodt tilbud utenfor de største byene, sier Holsether. 

Som Parat24 meldte i går har også samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) flere ganger satt av tid til samtaler med Pilotforbundet, og det har vært en rekke møter i løpet av koronakrisen. 
– Hareide har vært interessert og godt innsatt i problemene for luftfarten. Vi gikk blant annet gjennom status for Widerøe, Norwegian og SAS, og diskuterte de generelle og spesielle utfordringene selskapene står overfor, sier Holsether.