Leder i Pilotforbundet i Parat, Petter Førde, er udelt positiv til det foreslåtte tiltaket.
– Vi ønsker klarhet i hvordan man går frem i prosessen med NAV. Mange av våre medlemmer er permitterte helt eller delvis, og er i en situasjon der de nå er nødt til å tenke på hvordan ting skal driftes når det gjelder personlig økonomi. Vi ønsker tydelige regler og tydelig praksis for alle, og stiller oss derfor udelte positive til oppfordringen som ble sendt til NAV, sier han.

Førde mener tiltaket vil gi den økonomiske forutsigbarheten mange trenger slik situasjonen er i dag.
– Det er en vanskelig tid for pilotene og andre luftfartsansatte, og mange er i en økonomisk uforutsigbar situasjon. Vi håper NAV kan ta innover seg at det trengs en kjappere og tydeligere prosess rundt dette. Man ønsker alltid å strekke seg for selskapet, men slik ting fungerer i dag er det uklart hvor mye man som deltidspermittert kan jobbe før den økonomiske støtten fra NAV forsvinner. Dette kunne gitt den økonomiske forutsigbarheten mange trenger i denne tøffe tiden, understreker Førde.

Maksimal arbeidstid for luftfartsansatte er 60 timer i uken, underlagt regler fra Luftfartstilsynet. Dette skaper problemer når det gjelder de delvis permitterte ansattes søknader om dagpenger hos NAV, da man som 50 prosent permittert fremdeles kan jobbe like mye som en tilnærmet full arbeidsuke for andre arbeidstakere, og dermed ikke motta dagpengene man har krav på. Slik NAVs prosess fungerer i dag vil mange deltidspermitterte luftfartsansatte oppleve økonomiske vansker.  

Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, håper NAV sentralt lytter til oppfordringen fra Parat og de andre forbundene.
– Flyselskapene vil ikke nødvendigvis være i stand til å utbetale dagpenger på forskudd, og det er derfor viktig at det ikke oppstår uklarheter eller forsinkelser som følge av feil når det gjelder innsending av meldekort for luftfartsansatte, sier hun.

Nyberg håper hastebrevet fører til rask handling, slik at alle deltidspermitterte luftfartsansatte raskest mulig vil få utbetalt dagpengene de har krav på.
– Et tiltak som dette vil uten tvil kunne hjelpe den økonomiske situasjonen til hver enkelt ansatt, og det er særlig kritisk for dem med lavest lønn, avslutter Parats nestleder.