Nyberg representerer Parat og Norge i ITF, som er en organisasjon som jobber på tvers av 60 medlemsland. Som en fungerende plattform for alle transportarbeidere, er målet å organisere global dialog for bedre transport- og arbeidsrettigheter.

Sikkerhet og påvirkning av besluttende myndigheter
ITF observerte årets ICAO Assembly i Montreal. ICAO er den delen av FN hvor det utarbeides og vedtas standarder for all internasjonal luftfart. 
– Det overordnede formålet er å utvikle en sikker og effektiv luftfart uavhengig hvor i verden du flyr. ICAOs forsamling avholdes hvert tredje år, og her har hvert land har sin egen representant tilstede, med 193 land i alt, sier Nyberg.

Parats nestleder reiste hjem til Norge før de siste møtene var over, men kan melde om et produktivt opphold.
– Møtene i ICAO Assembly fortsetter og ITFs delegasjon under Gabriel Mocho Rodriguez, civil aviation secretary, er godt forberedt for de videre diskusjonene. Jeg vil følge godt med på beslutningene som gjøres her, siden de vil påvirke alle innenfor luftfart på den ene eller andre måten, sier Parats nestleder, som også mener det er svært viktig at ITF har muligheten til å påvirke på et høyt nivå. 

Synliggjøring av kabinansatte
ITF fremmet selv et forslag til ICAO-forsamlingen om en synliggjøring av kabinansattes rolle og ansvar for sikkerheten til passasjerer om bord i fly. 
– Tirsdag ble forslaget behandlet og med stor støtte fra flere medlemsland ble forslaget vedtatt til stor jubel for ITFs delegasjon, sier Nyberg. 

I ITF-forslaget lå en også en anmodning om å etablere 31.mai som årlig markeringsdag for kabinansatte rundt hele verden. 
– Dette er noe vi i Parat selvfølgelig støtter og vil følge opp videre, sier Nyberg.

Klima og miljø-engasjement
Delegasjonen fikk også en uventet fridag under forumet, ettersom møtene den 27. september ble avlyst grunnet en stor klimademonstrasjon i Montreal. Parats nestleder Nyberg meldte om en sterk opplevelse i gatene, hvor Greta Thunberg ledet demonstrasjonen som hadde over en halv million deltakere.  

Se videoen om ITFs deltakelse her.