I en spørreundersøkelse InFact har gjort på oppdrag fra arbeidstakerorganisasjonen Parat, der norske piloter er organisert, sier 65 prosent av de spurte at de støtter pilotenes krav om mer forutsigbar arbeidstid.

I dag får mange piloter i SAS kjennskap til turnusen sin først 14 dager i forveien.

Parat-leder Vegard Einan sier tallene er gledelige og håper partene klarer å finne en løsning som gir bedre forutsigbarhet.

Streiket i seks dager
– Vi registrerer også stor støtte i kravet om at det ikke skal være mulig å pålegge arbeid sju helger på rad. Tallene viser at over 76 prosent av befolkningen viser sympati med et slikt krav, sier Einan til NTB.

1.409 SAS-piloter har streiket siden fredag. Forutsigbar arbeidstid, 13 prosent høyere lønn og gjeninnføring av avtaler om karriereutvikling og ansiennitet er de streikende pilotenes tre hovedkrav.

SAS og pilotene møttes til ny mekling onsdag. Konflikten om pilotenes arbeidstid, turnus og lønn har så langt rammet 326.917 passasjerer.

Lønn
Parat har også spurt om lønn og kravet om over tid å komme opp på samme lønnsnivå som i sammenlignbare flyselskaper.

– Her har 58 prosent av befolkningen sympati for et slikt krav, mens 21 prosent tar avstand fra kravet. 20 prosent svarer «vet ikke», ifølge InFact.

Einan sier støtten fra befolkningen er viktig.

– Selv om pilotene generelt ligger på et høyt lønnsnivå, vil de i likhet med andre yrkesgrupper sammenligne sine lønnsbetingelser med hva andre tilsvarende arbeidstakere får i lønn sier Einan.