Et av hovedkravene til pilotene er en mer forutsigbar arbeidstid. I dag får flere piloter kjennskap til turnusen sin først 14 dager i forveien.

Ifølge NHO Luftfart-direktør Torbjørn Lothe har SAS signalisert at de er villige til å gjøre forbedringer her.

Leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, mener uttalelsen er tomprat.
– Dette har vi hørt i flere år, men det er ingen reelle forbedringer, sier Skogvang til NTB.

Nær 1.500 piloter i hele Skandinavia har streiket siden fredag. Flere hundretalls flyavganger er siden blitt innstilt og titusener passasjerer er rammet.

Partene har ikke hatt kontakt siden forhandlingene brøt sammen tidlig fredag morgen, sier Skogvang til NTB mandag.

Skogvang understreker at de er klare til å forhandle, men sier initiativet må komme fra SAS.

Les også: Krever forutsigbarhet for fritid og arbeidstid

Ingen kontakt
Lothe understreker at streiken får store konsekvenser, både økonomisk og for passasjerene. – Streiken kan ikke pågå lenge. Det er ingen tjent med. Det er helt åpenbart at SAS har en interesse i å finne en løsning. Det må man finne, sier han til NTB.

Skogvang har ikke noe svar på hvor lenge streiken vil pågå.
– Vi er lei oss for at dette drar ut og ønsker ikke å ramme våre passasjerer, sier han.

Han mener SAS forsøker å ta fokus vekk fra hva streiken handler om.

– Trakasserer
Skogvang er sterkt kritisk til Lothe, som han mener ødelegger forhandlingene.
– Han kan si hva han vil. Vi er vant til at han trakasserer og gjør det han kan for å ødelegge forhandlingssituasjonen. Det har han gjort i mange forhandlinger de siste årene, sier Skogvang til NTB.

Lothe sier til Parat24 at det er leit at Skogvang oppfatter uttalelsene som trakassering.
– Dette er ikke noe forsøk på å trakassere, tvert imot ønsker vi å få realitetene på bordet. Tall og informasjon kommer fra bokholderiet i SAS, sier Lothe til Parat24.

Massiv støtte fra kollegaer
Leder for Norwegian Pilot Union, Alf Hansen, som organiserer pilotene i Norwegian, skriver i en støtteerklæring til pilotene i SAS at foreningen gir sin fulle støtte til kollegaene i SAS i den arbeidskampen de nå står i.
– Forutsigbare og rettferdige bestemmelser rundt fritid, og turnusordninger som gir
forutsigbarhet, faste arbeidsplasser og konkurransedyktig lønn bør være grunnpilarene i alle flyselskap og vil være utslagsgivende for både trivsel, miljø og sikkerhet i ethvert selskap, skriver han.

Kritisk til NHO-direktør
Hansen skriver at det er trist, men gjenkjennelig, å se arbeidsgiversiden ved NHO og Lothe står frem og gi pilotene skylden for å sette passasjerene i en vanskelig situasjon.
– Uttalelser og påstander fra Lothe er upresise og på flere områder uriktige og oppfattes som trakasserende av de som er i lovlig arbeidskamp. I tidligere konflikter har han kun bidratt til et vanskeligere forhandlingsklima, der det har blitt vanskeligere for partene å finne sammen og lage gode løsninger, skriver lederen for Norwegian Pilot Union Alf Hansen i en støtteerklæring.

Må kunne forvente forutsigbarhet
Leder for
Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes, skriver i en støtteerklæring at foreningen støtter kollegaer og venner i SAS i den pågående streiken.
– Det er viktige og prinsipielle elementer som ligger til grunn for uenigheten - elementer og prinsipper man i norsk arbeidsliv må kunne forvente å ha forutsigbarhet rundt samt klare forvaltningsrammer for, skriver han.

Gjønnes poengterer at
alle ansatte har krav på ryddige arbeidsforhold med forutsigbarhet og klare rammer i arbeidshverdagen gjennom et kollektivt og godt vern.
– Alle ansatte har krav på ryddige arbeidsforhold med forutsigbarhet og klare rammer i arbeidshverdagen gjennom et kollektivt og godt vern, skriver han.

Den norske legeforening, Det norske maskinistforbund, Norwegian Pilot Group, Widerøes Flygerforening, Fellesforbundet, ALPA Japan, Delta Pilots, Kabinforeningene i SAS Danmark, Norge og Sverige, IFALPA, Norsk Lokomotivmannsforbund, United Airlines Pilots association, Icelandig Airline Pilots association, Air Canada Pilots association og Vereinigung Cockpit er noen av organisasjonene som har gitt sin fulle og uforbeholdne støtte til den kampen pilotene i SAS nå står i.

Ekstern lenke: Oversikt over støtteerklæringer – SAS Pilot Group