Ifølge Arbetsmarknadsnytt var hoveddelene av forslaget en lønnsøkning på 2,3 prosent og bedre mulighet for flere piloter til å jobbe i et oppsett med mer forutsigbarhet.

Kravet fra pilotene er en lønnsøkning på 13 prosent.