Etter at Høyesterett avsa dom i Norwegian-saken før jul, har en rekke politikere fra flere partier tatt til orde for å endre arbeidsmiljøloven. Et forslag fra SVs Audun Lysbakken og Eirik Faret Sakariassen om å "hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter" er oppe til høring i Stortinget torsdag. Parat-leder Vegard Einan, Parat-advokat Lene Liknes Hansen og Norwegian-pilot Oddbjørn Holsether deltar på høringen, som du kan se her

Dette er forslaget fra Lysbakken og Sakariassen:

"Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som sikrer lovens formål med trygge arbeidsforhold ved å:

  • presisere arbeidsgiverbegrepet i arbeidsmiljøloven
  • presisere hovedregelen om faste og direkte arbeidsforhold i norsk arbeidsliv
  • sikre at den som har styringsrett, også har arbeidsgiveransvar
  • styrke ansattes adgang til medbestemmelse i egen virksomhet
  • hindre at arbeidsgiver kan organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret ved å dele opp i underselskaper som ikke driver selvstendig økonomisk aktivitet
  • sikre effektive håndhevingsmekanismer og sanksjoner ved ulovlig innleie"
Se programmet for høringen her

Les også: Regjerings- og stortingspolitikere i dialog med Parat
Les også: Nye møter med stortingspolitikere
Se også: Politikerstøtte til Parat

(Video: Stortinget)