Fra 1. mars vil det bli dyrere for de ansatte å parkere nær terminalen, samtidig som det blir et billigere alternativ på parkeringsplassene som ligger langt unna terminalen. Her vil det gå shuttlebuss hele døgnet. Det vil si at ansatte som benytter seg av den rimeligste parkeringen vil måtte beregne mye ekstra tid for å komme seg til jobb forskjellige steder på flyplassen – tid som de også må betale ekstra parkeringsavgift for. Det nye systemet inkluderer også automatisk registrerinsskilt-gjenkjenning som registrere når man kjører inn og ut. Mange ansatte frykter at de nye parkeringsreglene vil gi en ekstrakostnad på flere tusen kroner i året.

Hege Charlotte Jacobsen er leder for Parats hovedflyplassutvalg, en sammenslutning av alle Parats grupper på OSL, med til sammen over 3000 ansatte. Hun mener den nye ordningen innebærer et dårligere og dyrere tilbud for de ansatte.
– Avinor sier de vil bli Europas beste på service. Da er ikke dårligere betingelser for de ansatte veien å gå. De ansatte må føle at flyplassen er et godt sted å jobbe. Dessverre er ser vi en tendens til det motsatte nå, sier hun.

Mange ansatte på OSL får i dag subsidiert parkering. Hvor mye som subsidieres fra arbeidsgiver varierer, og ifølge OSL er det slik at dersom arbeidsgiver har betalt for parkeringen tidligere, vil det mest sannsynligvis fortsette slik. 
Jacobsen har liten tro på at arbeidsgiverne vil prioritere subsidiering av parkering framover.
– I Avinors anbudsprosesser presses aktørene hardt på pris. For å klare å vinne anbud, må de derfor spare inn der de kan, og har ikke noe ekstra å gå på når det gjelder eksempelvis subsidiering av ansattparkering. Når det gjelder kollektivtilbudet for ansatte som skal være tidlig på plass for å ta imot de reisende, har jeg utfordret Avinor siden i høst på å engasjere seg for å gjøre dette tilbudet bedre. Det har så langt ikke gitt resultater, sier hun. 

Jacobsen er også hovedtillitsvalgt i NOKAS Aviation, som utfører sikkerhetskontrollen på OSL. Hun mener parkeringssaken er et symptom på et stadig større press på kostnader ved hovedflyplassen.
– Vi ser at våre betingelser stadig blir dårligere på grunn av Avinors anbudspolitikk. Det er et konstant press på tariffavtalen, og mange føler at OSL ikke lenger er et godt sted å jobbe. Mange ser etter nye jobber. Jeg forventer at jeg mister en del medlemmer på grunn av denne saken. Nå må Avinor ta ansvar, sier hun.  

Parat-leder Vegard Einan støtter hovedflyplassutvalgets leder.
– Avinor skyver alt ansvaret for avgiftsøkninger over på arbeidsgiverne. Gjennom anbudsprosessene tynes arbeidsgiverne maksimalt, og de må strekke seg langt for å tilfredsstille Avinors krav. Dette går åpenbart ut over de ansattes betingelser. Det er merkelig at Avinor opptrer på denne måten, de ansatte på flyplassen er tross alt der for å yte service overfor Avinors kunder, sier han.

Avinor presenterte det nye parkeringsregimet for de tillitsvalgte på Gardermoen fredag. Martinus Røkkum, styremedlem i Parat-foreningen SNK (SAS Norge kabinforening), var til stede, og sier han oppfattet Avinor som arrogante under møtet.
– Det ble presentert som om alt var oppe og avgjort, men det er ikke tilfellet for oss som jobber i SAS, Widerøe og Norwegian. De tre flyselskapene går nemlig sammen om å finne en løsning for sine ansatte, og de er nå i forhandlinger med Avinor, forteller Røkkum, som håper dagens ordning med subsidiering av parkering, med en egenandel, vil bli videreført.
– Det har vært mye uro og bekymring blant de ansatte, så jeg er glad for at flyselskapene er interessert i å finne en god løsning, sier han.

Se også: Her er de nye parkeringssatsene for ansatte (ekstern lenke)

Les også: Parat møtte Avinor om kostnader for ansatte

Les også: Avinor vil kreve tusener fra ansatte på flyplassene