Antall tilfeller av bråk blant passasjerer på norske rutefly er blitt så høyt at Luftfartstilsynet advarer mot utviklingen. Statistikken viser at de siste ti årene, fra 2007 til 2017, har antall rapporterte tilfeller av «unruly passengers» økt fra 14 til 123 tilfeller.

Les også: Kraftig økning i bråk på norske fly

Parat24 har tidligere rapport om hendelsen hvor åtte personer truet kabinbesetningen på et Norwegian-fly og tvang det til å lande i København. Der kunne spasere ut fra den danske lufthavnen uten noen form for straff. Etter flere medieoppslag gikk Norwegian til politianmeldelse

Vil ha nulltoleranse
Leder i Parat, Vegard Einan, har vært kritisk til måten flyselskapene håndterer problemet med «unruly passengers», og har krevd nye retningslinjer, hvor blant annet flyselskapene gis anledning til å svarteliste passasjerer som setter ansatte og andre passasjerers sikkerhet i fare ved sin oppførsel i luften.

– Flyselskapene må ha nulltoleranse og det må være en automatikk i å anmelde og sende erstatningskrav ved slik tilfeller.  Straffen for å sette flere hundre andre i fare må økes betydelig slik at det får en avskrekkende effekt, sier Einan til Parat24.


Les også: Einan: Vil svarteliste flypassasjerer

Får europeisk støtte
Politisk sekretær for sivil luftfart og turisme i den Europeiske transportføderasjonen, François Ballestero, sier til Parat24 at han er glad Parat bidrar til å sette det økende problemet med «unruly passengers» på dagsorden.
­– Trusler og voldsepisoder både mot crew i luften, men også på bakken, er et økende problem i bransjen, sier han til Parat24.

Ballestero sier det ikke finnes et enhetlig regelverk for å møte denne voksende utfordringen.
– Nettopp derfor er vi nødt for å sette problemstillingen på dagsorden, og jeg vil bidra til å reise problemstillingen overfor EU kommisjonen og med EUs luftfartsmyndighet (EASA) med utgangspunkt i passasjerenes sikkerhet, sier han.

Internasjonal dagsorden
Ballestero sider videre at fra ETF vil man også reise saken overfor FN sin internasjonale organisasjon for luftfart (ICAO).
– Å svarteliste passasjerer som setter ansatte eller medpassasjerer i fare er et godt forslag, jeg vil nå ta initiativ til at vi får reist denne problemstillingen på en måte som gjør at vi kan få vurdert et felles sett med retningslinjer som også kan gjelde på tvers av de ulike flyselskapene, sier han til Parat24.

Han sier det er endel arbeid som nå vil måtte gjøres, og at han er glad Parat på denne måten bidrar til å sette saken på dagsorden.
– Det er viktig at dette arbeides føres videre gjennom den sosiale dialogen som både involverer myndigheter, flyselskapene og de ansattes organisasjoner. Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået, EASA, er i gang med et arbeid knyttet til «passenger behavior», og våre representanter i dette arbeidet vil selvsagt følge opp innspillet fra Parats leder, sier Ballestero i ETF.  

Bred norsk støtte
Anneli Nyberg, som leder Norsk Kabinforbund i Parat og som representerer alle kabinforeningene i Parat – i tillegg til å sitte i styret for sivilseksjonen i den internasjonale transportføderasjonen (ITF) sier hun er enig med Einan i at svartelisting av «unruly passengers» kan være et viktig virkemiddel for å respondere på uønsket adferd.
– Samtidig må vi ikke slippe av syne at det viktigste arbeidet vi kan gjøre, er å forhindre at slik oppførsel eller hendelser inntreffer, sier hun.

Nyberg sier det er en kjensgjerning at konfliktnivået, både på bakken og i luften, øker.
– Nettopp derfor er det så viktig at myndigheter, flyselskap og de ansattes representanter i fellesskap finner de gode løsningene, som ivaretar både de ansatte og passasjerenes sikkerhet på en god måte, sier hun.

Opptatt av arbeidsmiljø
Leder av Parat, Vegard Einan, sier at for Parat er arbeidsmiljøet for medlemmene svært viktig.
– Ingen andre fagforbund i Norge organiserer så mange ansatte som Parat innenfor norsk luftfart. Når vi vet at problemet med uønsket oppførsel fra passasjerer, også kalt «unruly passengers», er et økende problem både for de som jobber på bakken og for de som jobber i luften – så er det naturlig at vi bruker våre ressurser for å øke fokuset på dette der hvor det er mulig å gjøre noe med det, sier han.

Unik mulighet
Einan sier at å jobbe gjennom den Europeiske transportføderasjonen (ETF) som er den største europeiske luftfartsorganisasjonen med over 250.000 medlemmer innenfor luftfarten – og den Internasjonale transportføderasjonen (ITF) som er den største globale organisasjonen med flere millioner medlemmer, gir Parat en unik mulighet til påvirkning som det ikke er mulig å få noe annet sted.
– Problemstillingene knyttet til «unruly passengers» kan ikke løses innenfor Norges grenser, derfor må vi løfte problemstillingen både til EU og ICAO, sier han.